CVC Fonder och Nordic Capital, genom Teniralc BidCo AB, offentliggör ett kontanterbjudande om 65 kronor per aktie till aktieägarna i Cary Group

June 29 2022

Hela pressmeddelandet finns tillgängligt på www.carcare-offer.com