Nordic Capital har rest ny fond för medelstora företag om 1,2 miljarder euro på bara tre månader

July 01 2021
Nordic Capital har rest ny fond för medelstora företag  om 1,2 miljarder euro på bara tre månader Image

  • Nordic Capital bygger vidare på sin framgångsrika sektormodell och riktar in sig på investeringar i fler medelstora företag i Nordeuropa genom sin första Evolution-fond

  • Fortsatt fokus på starka partnerskap med företag inom Nordic Capitals huvudsektorer för ökad hållbar tillväxt och expansion

Nordic Capital meddelar idag att bolaget stängt sin första Evolution-fond på strax över 1,2 miljarder euro (inklusive investeringsåtagande av General Partner på 6,8%). Fonden som lanserades i april 2021 restes på bara tre månader och övertecknades kraftigt. Evolution-fondens storlek överskred målet och stängde på dess övre gräns.

Med Evolution-fonden bygger Nordic Capital vidare på sin långa erfarenhet av att framgångsrikt investera i medelstora företag. Nordic Capitals väl beprövade modell för värdeskapande kommer nu att rikta in sig på en större bredd av medelstora företag i utvalda sektorer och geografiska områden, där Nordic Capitals befintliga expertis och nätverk blir en stor tillgång.

Fokus för fonden blir majoritetsinvesteringar om 35-150 miljoner euro i medelstora företag i Norra Europa med ett bolagsvärde på 50-300 miljoner euro. Inriktningen är Nordic Capitals väletablerade och framgångsrika investeringsstrategi med fokus på att driva förändring och skapa tillväxtmöjligheter i företag inom sektorerna hälso- och sjukvård, teknik och betalningslösningar samt finansiella tjänster.

Evolution-fonden kommer också att bygga vidare på ett tydligt fokus på hållbara investeringar, där Nordic Capital bland annat fått högsta betyg av det FN-stödda organet UNPRI för sitt hållbarhetsarbete. Evolution-fonden har ett tydligt syfte att bidra till samhället genom att bygga starka och hållbara företag. Det ska bland annat ske genom att främja god praxis inom miljö, sociala frågor och bolagsstyrning.

Rådgivare till den nya fonden är ett starkt team som leds av Joakim Lundvall, Partner, Nordic Capital Advisors. Teamet består av en kombination av erfarna medarbetare från Nordic Capital Advisors och sju nyrekryterade medarbetare. Teamet kommer även att kunna dra fördel av hela organisationens bredare erfarenhet, däribland en operativ och sektorfokuserad expertis och väletablerade regionala nätverk.

Nordic Capital har under 30 år framgångsrikt investerat i medelstora företag och fått dem att växa och utvecklas. Denna erfarenhet, i kombination med fokus på attraktiva sektorer där Nordic Capital har en stark position, gör att den nya fonden redan identifierat ett antal attraktiva investeringsmöjligheter. Evolution-fondens första portföljbolag blir Boost.ai, en global ledare inom artificiell intelligens för kundkonversationer. Kunderna återfinns på Fortune 1000-listan och Nordic Capital genomförde investeringen i april 2021.  

Kristoffer Melinder, Managing Partner, Nordic Capital Advisors: “Evolution-fonden bygger vidare på Nordic Capitals långa erfarenhet av att investera i medelstora företag. Den gör det möjligt att använda vår erfarenhet och beprövade modell för värdeskapande för att stödja fler medelstora bolag och deras utveckling i olika tillväxtstadier. Nordic Capital kommer att fortsätta sitt tydliga fokus på att identifiera och utveckla ledande företag inom de mest attraktiva nischerna i Europa. Vi är också fokuserade på vår egen utveckling som organisation och på att driva långsiktigt hållbarhetsarbete.”

Joakim Lundvall, Partner, Nordic Capital Advisors, som leder rådgivningsteamet för Evolution-fonden: “Sverige är känt för sin innovativa förmåga och starka entrerpenörsanda. Efter mer än 30 år ser vi fortsatt många fantastiska tillväxtmöjligheter, särskilt inom mjukvara, finansiella tjänster och fintech som är fortsatt starkt drivande sektorer med bolag som har global potential. Genom att bidra med erfarenhet av produktinnovation, internationell expansion och långsiktigt hållbart värdeskapande ser Nordic Capital fram emot att hjälpa fler svenska bolag att utvecklas och nå sin fulla potential. Vi har ett starkt team och har redan identifierat en lång rad attraktiva investeringsmöjligheter.”

 

Pär Norberg, Head of Investor Relations, Nordic Capital Advisors: “Vi är mycket glada över den starka efterfrågan på Evolution-fonden både från befintliga och nya investerare, och som alltid är vi tacksamma för deras stöd. Denna stora efterfrågan och den snabba kapitalresningen visar tydligt investerarnas förtroende för Nordic Capitals beprövade investeringsmodell och erfarna team. Det är också ett erkännande av Evolution-fonden som en naturlig förlängning av denna vinnande kombination.”

Efterfrågan på Evolution-fonden var stor vid lanseringen, med ett starkt stöd från Nordic Capitals befintliga investerare och ett stort antal nya investerare. Fonden har lockat investerare från hela världen och alla kontinenter, med en fördelning på 57% från Europa, 19% från Asien, 19% från Nordamerika, och 5% från Mellanöstern. Som helhet utgör investerarna en väl diversifierad grupp bestårede av fondförvaltare och rådgivare (cirka 40 %), allmänna och privata pensionsfonder (cirka 30%), statliga investeringsfonder (cirka 20%), samt stiftelser och så kallade family offices (cirka 10%).

Kapitalresningen leddes av Nordic Capital med stöd från Rede Partners som fondrådgivare. Kirkland & Ellis var legal rådgivare med stöd från Carey Olsen och Arendt & Medernach.

Evolution-fonden stängdes endast nio månader efter att Nordic Capital, på bara ett halvår, stängde Fond X på 6,1 miljarder euro.

 

Presskontakt:

Katarina Janerud, Communications Manager
Nordic Capital Advisors
Tel: 08-440 50 50
e-post: katarina.janerud@nordiccapital.com

Om Nordic Capital

Nordic Capital är en ledande private equity-investerare som skapar starka och hållbara företag genom förbättringar i verksamheten och värdedriven tillväxt. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där man har stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälso- och sjukvård, teknik- och betalningslösningar, finansiella tjänster samt även industri- och företagstjänster. De huvudsakliga regionerna är Europa samt globalt för investeringar inom hälso- och sjukvård och teknik- och betalningslösningar. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat mer än 17 miljarder euro i närmare 120 företag. Nordic Capital Advisors har lokala kontor i Sverige, Storbritannien, USA, Tyskland, Danmark, Finland och Norge. För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com

 

”Nordic Capital” refererar till någon av, eller alla, Nordic Capitals fonder, strukturer och associerade entiteter. Nordic Capitals fonders och strukturers general partners och/eller delegerade portföljförvaltare rådges av flera icke-diskretionära rådgivande enheter, och någon eller alla av dessa refereras till som ”Nordic Capital Advisors”.