Nordic Capital har sålt resterande aktier i Nordnet efter framgångsrik tillväxtresa

May 27 2021

Nordic Capital1 har sålt sina resterande aktier i Nordnet, en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Under Nordic Capitals tid som ägare i partnerskap och nära samarbete med Nordnets grundare Öhmangruppen, har Nordnet genomgått en omfattande förändring och positionerat sig som en ledande digital bank med marknadsledande användarvänlighet och spararnytta. Nordnet har fortsatt stark potential att skapa långsiktig tillväxt.

I november 2020 börsnoterades Nordnet framgångsrikt på Nasdaq Stockholm till ett värde av 24 miljarder kronor. Den framgångsrika börsnoteringen och den efterföljande starka aktieprisutvecklingen återspeglar styrkan i Nordnets verksamhet och bolagets snabba tillväxt som är ett resultat av de betydande förbättringarna som gjorts under Nordic Capitals ägande. Den 26 maj 2021 initierade Nordic Capital en försäljningsprocess av sitt resterande aktieinnehav om 9,2% till en grupp av långsiktiga  institutionella investerare. Efter denna försäljning äger inte Nordic Capital längre några aktier i Nordnet och Öhmangruppen kvarstår som den största aktieägaren. Marknadsvärdet för Nordnet per den 26 maj 2021 uppgick till cirka 38 miljarder kronor.

2017 köpte Nordic Capital och Öhmangruppen ut Nordnet från börsen med den gemensamma ambitionen att skapa en nätbank med den bästa kundupplevelsen och spararnyttan. Omfattande investeringar i plattformen, förbättrad användarupplevelse och accelererad produktinnovation har lett till en kraftig ökning av kundaktivitet och kundengagemang hos Nordnet. Bolaget har också ökat sina marknadsandelar i alla nordiska länder, förstärkt sin kundtillväxt och utvecklat sin hållbarhetsagenda för att främja hållbart sparande samt demokratisera sparande och investeringar i samhället. Nordnet har även investerat i en starkare organisation som leds av en erfaren ledningsgrupp med fokus på skalbarhet i plattformen och ökad lönsam tillväxt.

Under första kvartalet i 2021 så hade Nordnet ett rekordstarkt inflöde av nya sparare, 39% årlig kundtillväxt, och en ny toppnotering för sparkapitalet på 648 miljarder kronor. Detta betyder att Nordnets kundbas har mer än fördubblats och sparkapitalet nästan tredubblats under Nordic Capitals tid som ägare.

Christian Frick, Partner Nordic Capital Advisors, säger:

“Nordnets ledande digitala plattform för sparande och investeringar erbjuder idag en kundupplevelse i världsklass som ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Bolaget har genomgått en fantastisk resa och förändring som ett resultat av betydande investeringar i plattformen och hållbar produktinnovation. Vi är oerhört stolta över teamet på Nordnet och deras värdefulla insatser. Under Nordic Capitals gemensamma ägande med Öhmangruppen så genomgick Nordnet en omfattande förändring och står nu starkare än nånsin med en fortsatt spännande tillväxtresa framför sig.”

Lars-Åke Norling, VD Nordnet, säger:

“Under tiden som onoterat bolag med Nordic Capital och Öhmangruppen som ägare har Nordnet utvecklats till Nordens ledande digitala plattform för sparande och investeringar. Nordic Capital har stöttat oss hela vägen på ett professionellt sätt med fullt fokus på att förbättra användarupplevelsen för våra kunder. Jag vill rikta ett stort tack till Nordic Capital för deras bidrag till Nordnets utveckling och samtidigt tacka våra närmare 1,5 miljoner kunder som varje dag anförtror oss med sitt sparande. Vårt löfte till nordiska privatsparare är det samma som tidigare  - att bygga den bästa plattformen för sparande och investeringar.”

Tom Dinkelspiel, Styrelseordförande Nordnet och representant för Öhmangruppen, säger:

“Jag är oerhört stolt över Nordnet och den tillväxtresa vi inledde för nästan 25 år sen med löftet att demokratisera sparande och investeringar. Tillsammans med Nordic Capital har vi investerat betydande summor i att uppdatera Nordnets plattform och erbjudande för att uppnå den ledande marknadsposition vi har idag. Som representant för bolagets största aktieägare vill jag tacka alla på Nordnet och Nordic Capital som har gjort detta möjligt. Vi ser fram emot en fortsätt spännande utvecklingsresa.”

Bank- och finanssektorn är ett av Nordic Capitals fokusområden. Genom bred expertis, starka nätverk av specialister och rådgivare samt dedikerade lokala team i Norra Europa har Nordic Capital skapat en position som en av Europas ledande investerare inom sektorn. Nordic Capital har investerat 2,5 miljarder euro i 11 företag inom bank- och finanssektorn sedan 2004. Bolagens framgångsrika utveckling och resultatförmåga visar på en erfarenhet att skapa marknadsledare där några exempel är Nordax Bank, Resurs Bank, Bambora, Trustly och den senaste investeringen i Max Matthiessen samt överenskommelsen att förvärva och förena Advisa och Sambla.

 

Presskontakt

Nordic Capital
Katarina Janerud, Communications Manager
Nordic Capital Advisors
Tel: 08-440 50 50
e-post: katarina.janerud@nordiccapital.com

 

Om Nordic Capital

Nordic Capital är en ledande private equity-investerare som skapar starka och hållbara företag genom förbättringar i verksamheten och värdedriven tillväxt. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där man har stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälso- och sjukvård, teknik- och betalningslösningar, finansiella tjänster samt även industri- och företagstjänster. De huvudsakliga regionerna är Europa samt globalt för investeringar inom hälso- och sjukvård och teknik- och betalningslösningar. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat mer än 17 miljarder euro i närmare 120 företag. Den senaste fonden är Nordic Capital Fund X med 6,1 miljarder euro i kapital. Nordic Capital Advisors har lokala kontor i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Storbritannien och USA. För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com

 

[1] Aktierna ägs och erbjuds av Cidron Danube S.à r.l. (“Cidron”), ett bolag indirekt ägt av Nordic Capital. Referenser till “Nordic Capital” i detta pressmeddelande avser Nordic Capital VIII Alpha, L.P. och Nordic Capital VIII Beta, L.P. (agerande genom sin general partner Nordic Capital VIII Limited), eller, beroende på sammanhanget, Cidron såsom säljande aktieägare. “Nordic Capital” kan också, beroende på sammanhanget, avse någon, eller alla, av Nordic Capitals fonder, strukturer och associerade enheter. Nordic Capitals fonder och strukturers general partners rådges av flera icke-diskretionära rådgivande enheter, och någon eller alla av dessa refereras till som ”Nordic Capital Advisors”.