Nordic Capital investerar i Autocirc – en branschledare med cirkulär affärsmodell för återvunna bilreservdelar

December 15 2022
Nordic Capital investerar i Autocirc – en branschledare med cirkulär affärsmodell för återvunna bilreservdelar Image

  • Nordic Capital kommer stärka bolagets tillväxtresa och expansion i Europa

Nordic Capital har tecknat ett avtal om att förvärva Autocirc, en ledare inom fordonseftermarknaden med en cirkulär affärsmodell som bygger på ett komplett ekosystem för återanvända och återvunna originalreservdelar till fordonsindustrin. Förvärvet görs från den nordiska hållbara investeringsfonden Alder. Investeringen genomförs tillsammans med Autocircs grundare Johan Livered och Mattias Pettersson i syfte att öka takten i bolagets tillväxtplaner och ytterligare stärka företagets cirkulära erbjudande med målet att väsentligt minska koldioxidutsläppen inom fordonsindustrin.

Autocirc är en snabbväxande, lönsam branschledare inom reservdelsmarknaden som erbjuder återanvända originalreservdelar av hög kvalitet till försäkringsföretag, verkstäder och bilägare. Att förlänga livscykeln för bildelar minskar avsevärt kostnaderna för försäkringsbolag och slutkunder samtidigt som det bidrar till betydande klimatbesparingar genom att minska koldioxidutsläppen med upp till 75 procent. Efterfrågan på reservdelar i Europa är hög och Autocircs affärsmodell återanvänder fler bildelar och återvinner överblivet material vilket skapar tydliga fördelar för miljön. Autocirc är baserat i Borås, och har växt kraftigt sedan starten genom 37 förvärv. Bolaget har ca. 570 anställda, omsätter ca.1,2 miljarder kronor (september 2022) och finns nu i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien.

Nordic Capital investerar i Autocirc tillsammans med grundarna Johan Livered och Mattias Pettersson och företagsledningen för att stötta bolaget i nästa tillväxtfas och för att i en större skala öka affärsmodellens cirkulära effekter. Nordic Capital är en aktiv ägare med omfattande expertis att växa företag inom industri- och företagstjänster. Förvärvet av Autocirc är i linje med den väl beprövade strategin att stötta ledande företag till ökad tillväxt.

Joakim Andreasson, Managing Director, Nordic Capital Advisors, säger: ”Autocirc är en grön pionjär inom fordonseftermarknaden som erbjuder hållbara eftermarknadstjänster som avsevärt minskar utsläppen och klimatpåverkan samtidigt som de skapar exceptionellt högt värde för sina kunder. Vi har följt Autocirc under en lång tid och är mycket imponerad av grundarna och företagsledningen som har byggt en stark plattform med stor potential för ytterligare expansion på befintliga och nya marknader. Autocirc passar perfekt in i Nordic Capitals strategi att bygga hållbara, förstklassiga företag med stor tillväxtpotential och vi ser fram emot att stötta Autocirc med expertis, resurser och vårt breda nätverk”.

Johan Livered, Autocircs VD, säger: "Vi är mycket stolta över Autocircs tillväxt under de senaste åren och vi är glada över att ingå ett partnerskap med Nordic Capital som ett av de ledande PE-företagen i Europa med stark internationell närvaro och en imponerande historik av att framgångsrikt skapa stark tillväxt inom industri- och företagstjänster. Vi ser fram emot att ytterligare accelerera vår tillväxt för att i grunden skapa en hållbar europeisk ledare. Det finns en stor potential att utöka vårt erbjudande både på befintliga och nya marknader och över hela värdekedjan. Vi har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och ser fram emot nästa kapitel tillsammans med Nordic Capital”

Transaktionen förväntas slutföras under Q1 2023 och är föremål för sedvanliga myndighets-godkännanden.

 

Mediekontakter:

Nordic Capital
Katarina Janerud, Communications Manager
Nordic Capital Advisors
Tel: +46 8 440 50 50
e-post: katarina.janerud@nordiccapital.com

Autocirc
Johan Livered, CEO
Tel: +46 727 164666
e-mail: johan.livered@autocirc.com 

 

Om Nordic Capital

Nordic Capital är en ledande private equity-investerare som skapar värdedriven tillväxt och starka, hållbara företag genom förbättringar i verksamheten. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där bolaget har omfattande expertis, stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälso- och sjukvård, teknik- och betalningslösningar, finansiella tjänster samt industri- och företagstjänster. De huvudsakliga regionerna är Europa men investeringar görs även globalt inom hälso- och sjukvård och teknik- och betalningslösningar. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat närmare 22 miljarder euro i 130 företag. Investerare i Nordic Capitals fonder är huvudsakligen internationella institutioner som till exempel pensionsfonder. Nordic Capital Advisors har lokala kontor i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Storbritannien och USA. För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com.

 

Om Autocirc

Autocirc är en nordisk koncern som erbjuder återanvända och återvunna reservdelar till fordonsindustrin. Företagets verksamhet bygger på modellen för cirkulär ekonomi där bildelar och material kan användas längre, vilket innebär en konkurrensfördel och stora positiva effekter för miljön. Autocirc grundades 2019 och har sedan dess vuxit avsevärt både organiskt och genom förvärv i norra Europa. Företaget omsätter ca. 1,2 miljarder kronor per september 2022 och har i dag närvaro i Sverige, Norge, Finland, och Storbritannien. Huvudkontoret ligger i Borås i Sverige och totalt finns ca. 570 anställda i koncernen. För mer information om Autocirc, besök autocirc.com