Nordic Capital investerar i Qred – ett av Europas snabbast växande fintechbolag

September 13 2021
Nordic Capital investerar i Qred – ett av Europas snabbast växande fintechbolag Image

Nordic Capital Evolution har träffat ett avtal om att investera i det snabbväxande fintechbolaget Qred. Investeringen sker i partnerskap med Qreds ledning och grundare, med målet att tillsammans och med stor kraft fortsätta att expandera verksamheten i Europa.

Sedan starten 2015 har Qred blivit en ledande leverantör av företagsfinansiering och betaltjänster till småföretag i Norden och Holland tack vare bolagets helautomatiserade kreditsystem och digitala plattform som gör det möjligt att erbjuda enkla, nyskapande lösningar till entreprenörer som söker finansiering. Nordic Capital kommer att stötta bolaget i att fortsätta växa, att investera i nya tjänster för ansvarsfull och inkluderande kreditgivning samt att expandera internationellt.

“Qred har visat att det finns en stor och växande efterfrågan på kredittjänster för företagskunder som storbankerna inte har prioriterat. Nu är vi redo att ta nästa, expansiva steg till att bli den ledande finansiella plattformen för småföretag i Europa genom våra digitala produkterbjudanden. Jag är mycket glad över att ha Nordic Capital ombord nu. De är bästa möjliga partner för oss på denna resa och vi ser fram emot att dra nytta både av deras expertis inom finansiella tjänster och deras stora internationella nätverk”, säger Emil Sunvisson, Qreds VD och grundare.

Qreds senaste produkt är ett kreditkort – det första i sitt slag – riktat specifikt till småföretagare, en grupp som historiskt sett har haft svårt att få tillgång till kreditfinansiering. Erbjudandet lanserades nyligen och gör att mindre företag kan få tillgång till kredit för att deras verksamheter ska kunna växa, samtidigt som de kan dra nytta av smarta tjänster som till exempel automatiserad redovisning. Det breddade produktutbudet är en viktig del i att erbjuda småföretagare bättre och automatiserade kredittjänster och är ett led i Qreds tillväxtstrategi.

Nordic Capital blir en betydande ägare i bolaget medan nuvarande grundare och ledning kvarstår som huvudägare. Som en aktiv partner kommer Nordic Capital att stötta Qreds expansion med sin omfattande expertis inom finansiella tjänster, sitt breda internationella nätverk och med kapital för produktutveckling och investeringar i innovativ teknologi.

“Vi är mycket imponerade av Qreds starka utveckling och nyskapande modell. Genom att identifiera ett nytt marknadssegment och kombinera det med ledande teknologi har bolaget öppnat vägen för många småföretag att växa och förverkliga sina drömmar. Studier visar att brist på finansiering är en av de största utmaningarna för småföretagare, samtidigt som varje krona som lånas ut till småföretagare ökar BNP-tillväxten, skapar nya jobb och extra skatteintäkter. Nordic Capital ser stor potential att tillsammans med Qreds ledning och grundare öka tillväxttakten ytterligare, nå fler geografiska marknader och utveckla nya lösningar för småföretagare”, säger David Samuelson, Principal, Nordic Capital Advisors.

Qreds ledande teknik och automatiserade databehandling ger företag en snabb och enkel prövning med tillgång till personlig kundservice. Modellen har sedan starten lockat ca 25 000 småföretagare i Sverige, Finland, Danmark, Nederländerna och Belgien. Under 2020 startade Qred även ett samarbete på den brasilianska marknaden. I dag använder cirka 12 000 småföretag Qred för att få tillgång till finansiering och kreditlösningar.

Qred har även korats till Europas åttonde snabbast växande företag 2020 av Financial Times och har en hög kundnöjdhet med 4,8 av 5 i betyg på Trustpilot. En stor andel är återkommande kunder. Qred har cirka 130 medarbetare, huvudkontor i Stockholm och regionala kontor i Helsingfors och Malmö.

Nordic Capital är en av Europas ledande private equity-investerare med en omfattande expertis inom sina huvudsektorer, däribland teknik & betallösningar och finansiella tjänster. Nordic Capital har en lång och omfattande erfarenhet av att utveckla företag genom både organisk tillväxt och kompletterande förvärv.

Partnerskapet med Qred följer Nordic Capitals strategi att investera i innovativa företag med potential att bli framtidens vinnare. Investeringen görs i linje med ambitionen att bredda Nordic Capitals framgångsrika värdeskapande modell till att nu även omfatta medelstora företag.

Transaktionen är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden. Finansiella detaljer uppges inte.

Presskontakter:

Nordic Capital
Katarina Janerud, Communications Manager
Nordic Capital Advisors
Tel: 08-440 50 50
e-post: katarina.janerud@nordiccapital.com

Qred      
Andrea Romander, Head of Communications
Tel: 0730-92 66 07
e-mail: andrea.romander@qred.com

Om Qred    

Qred grundades 2015 av entreprenörer för entreprenörer och är Sveriges snabbast växande fintechföretag enligt Financial Times. Qred är marknadsledare i Norden och har Sveriges nöjdaste kunder enligt Trustpilot. Med verksamhet i Sverige, Finland, Danmark, Nederländerna, Brasilien och Belgien har Qred hjälpt över 25 000 företag. Qreds helautomatiserade kreditsystem gör det enklare och snabbare för företagare att få det kapital som behövs för att kunna växa. För ytterligare information om Qred, besök www.qred.com.

Om Nordic Capital

Nordic Capital är en ledande private equity-investerare som skapar värdedriven tillväxt och starka, hållbara företag genom förbättringar i verksamheten. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där bolaget har omfattande expertis, stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälso- och sjukvård, teknik- och betalningslösningar, finansiella tjänster samt industri- och företagstjänster. De huvudsakliga regionerna är Europa men investeringar görs även globalt inom hälso- och sjukvård och teknik- och betalningslösningar. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat cirka 19 miljarder euro i över 120 företag.  De senaste entiteterna är Nordic Capital X med 6,1 miljarder euro i kapital och Nordic Capital Evolution med 1,2 miljarder euro i kapital från internationella institutionella investerare som tex pensionsfonder. Nordic Capital Advisors har lokala kontor i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Storbritannien och USA. För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com

”Nordic Capital” refererar till någon av, eller alla, Nordic Capitals fonder, strukturer och associerade entiteter. Nordic Capitals fonders och strukturers general partners och/eller delegerade portföljförvaltare rådges av flera icke-diskretionära rådgivande enheter, och någon eller alla av dessa refereras till som ”Nordic Capital Advisors”.