Nordic Capital reser 9 miljarder euro till Fond XI – en av Europas största nya riskkapitalfonder i år

October 25 2022
Nordic Capital reser 9 miljarder euro till Fond XI  – en av Europas största nya riskkapitalfonder i år Image

  • Fond XI är den största fond som Nordic Capital rest hittills och mer än 45 procent större än Fond X

  • Intresset har varit stort från både befintliga och nya investerare över hela världen, vilket bekräftar styrkan i Nordic Capitals investeringsstrategi

Nordic Capital offentliggjorde idag att kapitalresningen till Fond XI (”Fonden”) – den största i firmans historia – nu framgångsrikt har avslutats. Fond XI stängde på sin övre gräns 9 miljarder euro som överträffar målet på 8 miljarder euro, vilket gör den till en av de största och snabbast resta riskkapitalfonder i Europa hittills under 2022. Kapitalresningen genomfördes på nio månader i det som kan vara den mest utmanande miljön för kapitalresning i PE-sektorns historia.

Praktiskt taget alla investerare som deltog i kapitalresningen i föregångaren Fond X har också investerat i Fond XI. Dessutom har nyckelpersoner inom Nordic Capital ökat sina investeringar i den nya fonden. Det har sammantaget bidragit till att Fond XI blivit mer än 45 procent större än Fond X, som reste 6,1 miljarder euro i oktober 2020.

”Att stänga Fond XI på den här nivån och i detta omvärldsläge är en milstolpe för Nordic Capital. Det är också ett kvitto på en långsiktigt framgångsrik investeringsstrategi och en makalös bedrift av teamet att genomföra detta på så kort tid.  Med den nya fonden visar Nordic Capital en god tillväxt för femte året idag, vilket möjliggjorts av ett förnyat förtroende från både befintliga och många nya investerare. Vi ser att detta är ett resultat av flera faktorer, inte minst Nordic Capitals tydliga sektorfokus, omfattande expertis och förmåga att få portföljföretagen att växa framgångsrikt och hållbart, vilket ger en god avkastning över tid.”, säger Kristoffer Melinder, Managing Partner på Nordic Capital Advisors.

Fond XI har lockat stort intresse från många olika typer av välkända institutionella investerare över hela världen, både befintliga och nya. Intresset har byggts upp tack vare en tydlig investeringsstrategi, djupgående expertis och erfarenhet av att skapa ledande bolag. En viktig del i strategin är att investera i företag med stor potential och som står emot konjunktursvängningar, och att göra det i partnerskap med företagens ledningsgrupper. Detta har lagt grunden till en stark företagsportfölj som även klarar svåra makroekonomiska lägen. Integrerat i allt arbete finns en tydlig hållbarhetsstrategi, vilket bidragit till det omfattande intresset bland investerarna.

Nordic Capitals nuvarande portföljbolag har i genomsnitt uppnått 11% organisk jobbtillväxt 2021. Sedan Nordic Capital grundades har portföljbolagen i genomsnitt även haft en årlig försäljningsökning på 12% och en årlig genomsnittsökning på 15% av EBITDA.

Kristoffer Melinder tillägger: “Fond XI har redan gjort tre investeringar i väldigt fina företag tillsammans med bolagens ledningsgrupper. Alla tre passar perfekt i Nordic Capitals strategi eftersom företagen verkar inom segment som vi bedömer kommer att växa betydligt. Att ha denna sektorexpertis är givetvis en klar styrka och en stor fördel för Nordic Capitals investerare inte minst i turbulenta tider. Sammantaget är Fond XI mycket väl positionerad och har starka resurser för att fortsätta göra noggrant utvalda investeringar i framtidens mest lovande tillväxtföretag”.

Fond XI kommer att investera i Nordic Capitals befintliga huvudsektorer hälso- och sjukvård, teknologi och betalningar samt finansiella tjänster (även selektivt inom industri- och företagstjänster). Fokus ligger på medelstora till stora företag inom dessa sektorer i Europa. Inom hälso- och sjukvård och inom teknologi och betalningar sker investeringar även globalt.

Pär Norberg, Partner och Head of Investor Relations, Nordic Capital Advisors, kommenterar: ”Vi vill rikta ett stort tack till alla investerare världen över för deras förtroende. Den framgångsrika kapitalresningen till Fond XI var möjlig tack vare ett överväldigande stöd från de investerare som varit med Nordic Capital länge. Återinvesteringsgraden var nära 100 procent och dessutom tillkom starkt stöd från många nya investerare som valt Nordic Capital som deras enda nya relation i år. Det har varit ett hektiskt år med turbulenta marknadsförhållanden och vi är ödmjuka över att investerare valt att samarbeta med just Nordic Capital. Vi känner stor entusiasm och ser fram emot att vårda och stärka dessa relationer”.

Nordic Capitals sektorbaserade och skalbara investeringsprocess har förfinats under tre decennier. Det har också gjort det möjligt för Fond XI att redan ha kunnat genomföra tre investeringar. Den första gjordes i RiskPoint Group, en global, oberoende försäkringsgivare baserad i Köpenhamn och med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors, Amsterdam, Frankfurt, Zürich, Madrid, London och New York. Den andra i Equashield, en ledande global leverantör av överföringsenheter för slutna system (”CSTD”) utformade för att skydda vårdpersonal från exponering för farliga läkemedel. Equashields produkter säljs i fem kontinenter och är det mest använda slutna systemet för dosöverföringar i USA. Utöver det har Nordic Capital tillsammans med CVC Funds investerat i det publika utköpserbjudandet av Cary Group, en europeisk marknadsledare inom hållbara lösningar för reparation och byte av fordonsglas.

Under de senaste tolv månaderna har Nordic Capital haft en hög aktivitet av transaktioner. Den tydliga förvärvsstrategin har möjliggjort investeringar i högkvalitativa företag som Equashield, Cary Group, RiskPoint, ProGlove, Ascot Lloyd, Bilthouse, Care Fertility, RLDatix Vizrt och Inovalon senaste året. Nordic Capital har också fortsatt att aktivt driva tillväxt i portföljbolagen genom tilläggsförvärv samt har även helt avyttrat tre portföljbolag, och såltdelar av innehav i börsnoterade företag under 2022.

Fond XI har lockat investerare från hela världen där samtliga kontinenter är representerade. Av alla investerare är 34% baserade i Nordamerika, 31% i Europa, 23% i Asien, 10% i Mellanöstern och 1% kommer från resten av världen. Det finns en stor bredd av investerare och de består av en blandning av olika typer av institutionella investerare. Av alla investerare utgör offentliga och privata pensionsfonder cirka 42%, statliga investeringsfonder cirka 23%, fond-i-fonder cirka 14%, arvs- och privata familjefonder cirka 11% och finansiella institutioner 10%. Den nya fonden ökar andelen stora och internationellt väletablerade investerare där 30% av åtagandena kommer från nya investerare. Andelen befintliga investerare som återinvesterar är närmare 100 procent. Fonden har också fått betydande stöd av Nordic Capitals eget team, såväl som av portföljbolagens ledningsgrupper och andra nyckelpersoner knutna till bolagen.

Kapitalresningen leddes av Nordic Capitals Investor Relations-team, stödd av Rede Partners som var global placeringsrådgivare, Transpacific i Asien och Ameris i Sydamerika. Kirkland & Ellis var ledande legal rådgivare, med stöd från Carey Olsen.

 

Presskontakt:

Nordic Capital
Katarina Janerud, Communications Manager
Nordic Capital Advisors
Tel: +46 8 440 50 50
e-mail: katarina.janerud@nordiccapital.com

 

Om Nordic Capital

Nordic Capital är en ledande private equity-investerare som skapar värdedriven tillväxt och starka, hållbara företag genom förbättringar i verksamheten. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där bolaget har omfattande expertis, stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälso- och sjukvård, teknik- och betalningslösningar, finansiella tjänster samt industri- och företagstjänster. De huvudsakliga regionerna är Europa men investeringar görs även globalt inom hälso- och sjukvård och teknik- och betalningslösningar. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat mer än 21 miljarder euro i närmare 130 företag. Investerare i Nordic Capitals fonder är huvudsakligen internationella institutioner som till exempel pensionsfonder. Nordic Capital Advisors har lokala kontor i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Storbritannien och USA. För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com.

”Nordic Capital” refererar till någon av, eller alla, Nordic Capitals fonder, strukturer och associerade entiteter. Nordic Capitals fonders och strukturers general partners och/eller delegerade portföljförvaltare rådges av flera icke-diskretionära rådgivande enheter, och någon eller alla av dessa refereras till som ”Nordic Capital Advisors”.