Ny rapport visar: Fler superentreprenörer ger färre arbetslösa

Ny rapport visar: Fler superentreprenörer ger färre arbetslösa Image

Det framgår tydligt i en ny rapport med fokus på världens cirka 2 500 superentreprenörer, det vill säga personer som genom företagande har skapat ett välstånd på minst en miljard dollar. Sverige ligger bra till internationellt sett – men klart efter USA. Det visar sig finnas ett starkt samband mellan andelen superentreprenörer och arbetslösheten.

”Genom att studera superentreprenörerna får vi en inblick i entreprenörskapets betydelse för samhället i stort, det är som att titta på toppen av isberget. Därmed kan vi sätta en siffra på framgångsrikt entreprenörskap runtom i världen. Studien visar tydligt hur viktigt företagandet är för jobb och välstånd”, säger Kristoffer Melinder, Managing Partner, Nordic Capital.

Det är i den nya rapporten Superentrepreneurs 2022 Index som mönstret framträder. I den internationella studien har andelen superentreprenörer i varje land granskats och jämförts med andelen arbetslösa. Varje superentreprenör mer per miljon vuxna invånare, är länkad till 0,9 procentenheter lägre arbetslöshet, och sambandet är ännu starkare för medelklassens sysselsättning.

“Vi ser att länken är stark mellan framgångsrikt entreprenörskap och jobb tillväxt. Länder som har fler superentreprenörer som andel av befolkningen, har också lägre arbetslöshet”, förklarar Klas Tikkanen, Operativ Chef hos Nordic Capital. “De länder som har fler superentreprenörer, är där företagsamheten överlag fungerar bäst. De stora och mindre företagen bidrar tillsammans till att skapa en bättre arbetsmarknad”, fortsätter Klas.

Sverige har totalt 13 superentreprenörer, vilket motsvarar 2 per en miljon vuxna. Det är lite högre nivåer än Storbritannien, Australien och Irland. I en jämförelse av länder med minst en miljon invånare, hamnar Sverige på en sjätteplats globalt sett till koncentrationen av superentreprenörer. Men det finns fortfarande en klar skillnad mellan nivån i Sverige och USA, som har 3,1 superentreprenörer per miljon vuxna, samt Schweiz som har 4,1.

“Framgångsrikt entreprenörskap behövs för att skapa framtidens sysselsättning, vilket är särskilt viktigt i en tid då ekonomin går genom många olika globala kriser. De gamla jobben slås ut och nya jobb behöver då växa fram”, säger Nima Sanandaji, vd för tankesmedjan ECEPR och författare av studien.

Om nivån av superentreprenörer i Sverige höjdes med 20 procent, skulle det leda till 0,4 procentenheter lägre arbetslöshet, och 19 600 fler i arbete. Detta är utifrån det internationella sambandet mellan arbetslöshet och andelen superentreprenörer.

Rapporten har tagits fram av European Centre of Entrepreneurship and Policy Reform (ECEPR) med stöd av Nordic Capital.

Läs hela rapporten på https://www.ecepr.org/wp-content/uploads/2022/09/Superentrepreneures_2022.pdf

För mer information, vänligen kontakta Nima Sanandaji: nima@sanandaji.se