Sortera förvärvar RGS Nordic AB

September 22 2022
Sortera förvärvar RGS Nordic AB Image

Sortera stärker sin ställning på marknaden för behandling av förorenad mark genom ett förvärv av RGS Nordics svenska verksamhet.

Den svenska verksamheten med 74 medarbetare och med en omsättning på 500 miljoner kronor bedrivs i bolaget RGS Nordic AB som har anläggningar för hantering av jordmassor och byggavfall i Malmö, Göteborg, Stockholm och Norrköping. Företaget bedriver också marksanering där mark och vatten renas på plats. Genom förvärvet kommer Sortera att bli en av de ledande aktörerna inom marksanering på den svenska marknaden.

– RGS Nordic AB har över tid byggt upp en stark marknadsposition, och vi är därför väldigt glada över att få välkomna både bolaget och deras anställda in i Sortera-familjen, säger Sebastian Wessman, VD för Sortera. Med detta förvärv så kommer vi ha en mycket stark organisation och infrastruktur på plats för att fortsätta expandera. Det är också i linje med vår strategi att fortsätta bygga Sortera genom en kombination av stark organisk tillväxt och fortsatta förvärv på både befintliga och nya marknader.

– Vi är glada över att få sälja RGS Nordic AB till Sortera eftersom vi ser att verksamheterna kompletterar varandra mycket bra på den svenska marknaden. Sortera har stora ambitioner och jag vet att både företaget och våra anställda kommer att komma väl till sin rätt som en del av Sortera i Sverige. RGS Nordic kommer att fokusera på avfallshantering på vår danska hemmamarknad – särskilt på att nå vårt mål, att 80% av allt byggavfall ska återvinnas år 2030. Det kommer kräva hängivet arbete att nå dit, säger Flemming Bendt, CEO för RGS Nordic.

Förvärvet är villkorat sedvanlig prövning hos Konkurrensverket. Med köpet av RGS Nordic AB kommer Sortera att omsätta cirka 2,7 miljarder kronor.

För mer information kontakta:
Sebastian Wessman, VD Sortera
sebastian.wessman@sortera.se
+46 72 886 95 97

OM RGS NORDIC
RGS Nordic är ett ledande, danskägt företag med verksamhet inom behandling av förorenad jord, industriavloppsvatten och återvinning av byggnads- och rivningsavfall. De har behandlingsanläggningar i Danmark och Norge – inklusive anläggningen i Stigsnæs som är Skandinaviens största kommersiella biologiska reningsanläggning för spillvatten. RGS Nordic behandlar en tredjedel av allt byggavfall i Danmark. På anläggningen i Stigsnæs, Danmark, renas mer än 400 000 ton spillvatten per år. Läs mer på www.rgsnordic.com

OM SORTERA GROUP
Sortera är ett miljöbolag som samlar in och tar hand om avfall och ser till att det omvandlas till resurser genom återanvändning, återvinning eller energiutvinning samt att miljöfarliga ämnen omhändertas på ett säkert sätt. Bland företagets tjänster finns hantering av byggavfall, slam- och vakuumsugning, industrisanering, marksanering, vattenrening och handel med avfall för energiutvinning. Sortera utmärker sig genom en hög, pålitlig servicenivå med snabb och välfungerande logistik. Sorteras resa började år 2006 och omsätter idag 2,2 miljarder kronor med cirka 600 medarbetare. Sortera utför tjänster som gör skillnad för miljön åt tusentals företag och privatpersoner i norra Europa. www.sortera.se