Investeringar som skapar tillväxt

Nordic Capital investerar främst i företag inom hälso- och sjukvård, finansiella tjänster samt i teknologi och betalningslösningar. Utöver detta investerar vi även i industrivaror och tjänster.

Genom en aktiv ägarmodell med fokus på utveckling och långsiktig tillväxt så skapas nya jobb i företagen. Nordic Capital äger vanligtvis företagen i fem till tio år och de fortsätter oftast att växa hos de nya ägarna.

Under det senaste decenniet har Nordic Capital tillsammans med andra private equity-aktörer i genomsnitt bidragit med en sjättedel av den svenska tillväxten och är en viktig del av Sveriges ekonomi. Det motsvarar runt 200 miljarder kronor.

Så fungerar det – från investering till avkastning
Step 1
1
Pensionsfonder och andra investerare satsar pengar i Nordic Capital för att få avkastning.
Step 1
2
Nordic Capital identifierar och köper företag som har potential att utvecklas och bli ännu bättre.
Step 1
3
Genom aktivt ägande – kapital, kompetens och nätverk – hjälper vi företagen att utvecklas, växa och bli långsiktigt hållbara.
Step 1
4
När företagen har nått målsättningarna säljer Nordic Capital och överlämnar till nya ägare att utveckla bolagen vidare.
Step 1
5
Det värde som skapas går tillbaka till investerarna. Vi bidrar på det sättet till exempelvis högre pensioner för ett stort antal personer, i Sverige och utomlands.
1
2
3
4
5
Fakta och siffror
76,500

personer arbetar idag i Nordic Capitals företag

1989

Nordic Capital grundades

215 mdr

kronor har investerats i över 125 företag sedan starten

200

anställda arbetar i nio länder. Största kontoret finns i Stockholm

Hållbara investeringar

Nordic Capital arbetar medvetet med att göra ansvarsfulla investeringar och engagerar sig aktivt i sina företags hållbarhetsarbete.

Våra team säkerställer att hållbarhetsaspekterna finns med i hela processen, från utvärderingen av potentiella investeringar och företagens utveckling under vårt ägande ända fram till försäljningen av dem.

Nordic Capital erbjuder företagen kunskap, verktyg och processer för hållbara affärsmodeller och verksamheter och ambitionen är att på ett ansvarsfullt sätt bygga långsiktigt framgångsrika företag.