Sektorer

Nordic Capital investerar framför allt inom tre sektorer: hälso- och sjukvård, finansiella tjänster samt i teknologi och betalningslösningar. Utöver dessa huvudsektorer investerar vi även i industri och företagstjänster.

"Jag är mycket stolt över företagskulturen som vi byggt upp som är baserad på hög energi, samarbete och att alltid sätta våra kunder först. Vårt unika samarbete med Nordic Capital har förmodligen satt ett nytt rekord i att gå från en vision till att bli en start-up till att bli en erkänd innovatör i branschen."

Johan Tjärnberg, VD för Bambora