Cary Group Holding AB offentliggör prospekt och pris inför börsnotering på Nasdaq Stockholm

September 14 2021
Cary Group Holding AB offentliggör prospekt och pris inför börsnotering på Nasdaq Stockholm Image

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Cary Group Holding AB offentliggör prospekt och pris inför börsnotering på Nasdaq Stockholm

Den 10 september 2021 meddelade Cary Group Holding AB (publ) (“Cary Group” eller “Bolaget”), en marknadsledande leverantör av tjänster inom reparation och byte av fordonsglas som förlänger fordonens livscykel och upprätthåller säkerhetsfunktionerna, sin avsikt att genomföra en börsnotering på Nasdaq Stockholm. Idag offentliggör Cary Group prospektet och priset för erbjudandet (”Erbjudandet”) och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Första dag för handel förväntas bli den 23 september 2021. AMF, Fonder förvaltade och rådgivna av Capital World Investors, Fonder förvaltade av Öhman Fonder, ODIN Fonder, SEB Investment Management och Swedbank Robur Fonder har åtagit sig att, på sedvanliga villkor, förvärva aktier i Erbjudandet för ett belopp motsvarande totalt 3 150 miljoner SEK.

Hela pressmeddelandet finns tillgängligt på https://carygroup.com/sv/borsnotering/