Covid-19-pandemin bromsar tillväxten av kunskapsintensiva jobb i Sverige

March 18 2021
Covid-19-pandemin bromsar tillväxten av kunskapsintensiva  jobb i Sverige Image

För första gången minskar antalet svenska kunskapsintensiva jobb i Sverige. Inbromsningen är en effekt av covid-19-pandemin och följer mönstret i Europa. Men trots nedgången lyckas Sverige behålla sitt försprång i EU – och Stockholm står sig fortfarande starkt bland andra storstäder.  Det visar den nya rapporten The Geography of Europe’s Brain Business Jobs: 2021 Index från forskningsinstitutet European Centre for Policy Reform and Entrepreneurship (ECEPR), framtagen med stöd av Nordic Capital.

Det handlar om konceptet och förekomsten av ”brain businesses” – företag som konkurrerar med verksamheter där de anställda måste ha extra goda kunskaper och tankeförmåga. Rapportförfattaren Nima Sanandaji, chef för ECEPR, har i en omfattande jämförelse kartlagt 31 länder och 278 regioner i Europa utifrån hur många sådana jobb som finns per 1 000 personer.

Rapporten som publiceras för fjärde året i rad visar en tydlig Covid-19-effekt: Mellan 2013 och 2019 skapades i genomsnitt över en halv miljon kunskapsintensiva jobb per år i Europa – men år 2020 minskade de med 167 000. Det är första gången kurvan viker nedåt.

Pandemin slår även mot Sverige, som haft en tydlig uppåtgående trend sedan 2012 med totalt 75 000 nya kunskapsjobb. Under 2020 blev de 7 100 färre. Det innebär att 9,6 procent av svenskarna arbetar i ett kunskapsintensivt företag, en marginell nedgång från 9,7 procent 2019.

Men samtidigt finns det länder som går mot strömmen. Finland är det tydligaste exemplet i Norden med en tydlig ökning från 7,3 till 7,9 procent. En liten uppgång syns även i Norge och sammantaget gör det att Norden sticker ut med totalt 8 600 nya kunskapsintensiva jobb – trots den globala krisen.

Även om det blivit något färre arbeten i kunskapsintensiva företag i Sverige ligger vi kvar i Europatoppen. Inget annat land i EU har en så hög andel av kunskapsintensiva tjänster och arbeten. Sett till hela Europa är det bara Schweiz som ligger högre med 10,4 procent. Stockholm är också den ledande staden i Norden och har en fjärdeplats i hela Europa.

”Kunskap är grunden för att locka investeringar och på så sätt skapa värden på ett långsiktigt hållbart sätt. Som en ledande investerare i Norden och Europa är det naturligt för Nordic Capital att stödja forskningen kring hur kunskap stärker det goda investeringsklimatet”, säger Klas Tikkanen, Chief Operationg Officer på Nordic Capital Advisors.

”Rapporten bekräftar att en hög kunskapsintensitet ger en tydlig motståndskraft vid ett krisläge. Sverige och de nordiska länderna står fortfarande starka, trots pandemin. Men nu behövs reformer och utvecklade regelverk för att komma tillbaka till nivån före Covid-19. Då kommer investeringarna att öka, och då ökar också de kunskapsintensiva jobben igen”, tillägger Klas Tikkanen.

En annan trend över tid är att central- och östeuropeiska länder fortsätter att knappa in. Ett exempel är Estland som trots att landet bara har 1,3 miljoner invånare ändå har den tionde högsta koncentrationen av kunskapsintensiva jobb per capita i Europa. Det övergripande mönstret avspeglas i att flera centraleuropeiska storstäder hamnar högst upp på listan över de mest kunskapsintensiva. Bratislava, Prag och Budapest är Europas topp-tre städer före Stockholms fjärde placering.

”Alla regioner strävar efter att bli grogrund för innovation och kreativitet men bara ett fåtal lyckas”, konstaterar Nima Sanandaji. ”I Sverige drivs kostnaderna att anställa programmerare, ingenjörer och andra kunskapsarbetare upp av höga boendepriser och skatter. Konkurrensen är stark från de central- och östeuropeiska länderna, men även flera sydeuropeiska länder såsom Cypern, Portugal och Malta. En viktig drivkraft är arbetskostnaderna. Kunskapsjobb skapas på de platser där tillgången på talang är god och lönekostnaderna är låga”, menar Nima Sanandaji. 

 

Nationell ranking – Europe’s Brain Business Jobs Index

Plats

Land

2018

2019

2020

%-förändring
2014-2020

1

Schweiz

103

104

104

2.3

2

Sverige

96

97

96

6.7

3

Nederländerna

88

90

90

14.5

4

Luxemburg

86

87

87

6.1

5

Danmark

87

88

87

-3.2

6

Tyskland

80

82

81

18.9

7

Storbritannien

81

82

81

11.8

8

Finland

73

73

79

16.1

9

Irland

77

78

77

25.1

10

Estland

68

71

75

32

 

Regional ranking – Europe’s Brain Business Jobs Index

Plats

Region

1

Bratislava

2

Prag

3

Budapest

4

Stockholm

5

Oberbayern

6

Berkshire, Buckingham­shire och Oxfordshire

7

Paris

8

London

9

Köpenhamn

10

Hamburg

 

För att se hela listan och ta del av rapporten, se: Geography_of_Brain_Business_Jobs_March_2021.pdf (ecepr.org)

 

 

Mediekontakt:

Nordic Capital
Katarina Janerud, Communications Manager
Nordic Capital Advisors
Tel: 08-440 50 50
e-post: katarina.janerud@nordiccapital.com

Om Nordic Capital

Nordic Capital är en ledande private equity-investerare som skapar starka och hållbara företag genom förbättringar i verksamheten och värdedriven tillväxt. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där man har stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälso- och sjukvård, teknik- och betalningslösningar, finansiella tjänster samt även industri- och företagstjänster. De huvudsakliga regionerna är Europa samt globalt för investeringar inom hälso- och sjukvård och teknik- och betalningslösningar. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat mer än 6 miljarder euro i över 110 företag. Den senaste fonden är Nordic Capital Fund X med 6,1 miljarder euro i kapital. Nordic Capital Advisors har lokala kontor i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Storbritannien och USA. För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.se