Nordic Capital investerar i snabbväxande Hjo Installation – en ledare inom hållbara installationstjänster

July 18 2023
Nordic Capital investerar i snabbväxande Hjo Installation     – en ledare inom hållbara installationstjänster Image

  • Investeringen görs tillsammans med Hjo Installations ledning och grundare för att ytterligare accelerera företagets ambitiösa tillväxtmål att kunna stödja fler kunders gröna omställning

Nordic Capital har ingått avtal om att investera i Hjo Installation, en svensk branschledare inom energioptimering för el, VS och ventilation. Företaget hjälper sina kunder att optimera deras energieffektivitet och kommer att kunna dra nytta av ökade hållbarhetskrav. Tillsammans med företagets ledning och grundare kommer Nordic Capital att accelerera Hjo Installations fortsatta tillväxt.

Sedan starten 2019 har Hjo Installation haft imponerande tillväxtsiffror, genomfört 60 förvärv och består idag av 51 bolag över hela Sverige. Det snabbväxande företaget, med huvudkontor i Hjo i Västra Götaland och över 1,100 anställda, har haft en årlig tillväxttakt på 21 procent sedan 2021. För 2023 förväntas företaget presentera 2,3 miljarder kronor i omsättning.

Hjo Installations innovativa affärsmodell med ett brett utbud av tjänster och lokalt starka varumärken och förankring, utgör en stark grund för ytterligare tillväxt. Bolaget är väl positionerat att dra nytta av marknadstrender, ett åldrande fastighetsbestånd i Sverige, byggbehov av nya bostäder många år framåt samt ökade hållbarhetskrav från kunderna. Bolagets imponerande tillväxt sedan 2019, dess spännande förvärvs- och hållbarhets-agenda stärker ytterligare Nordic Capitals förtroende för företagets affärsmodell och långsiktiga strategi.

Nordic Capital kommer i partnerskap med företagets ledning och grundare att stödja Hjo Installations fortsatta tillväxtresa. Nordic Capital har mer än 30 års erfarenhet av att accelerera tillväxt och Hjo Installation passar väl in i strategin att stödja tillväxtföretag med en hållbarhetsprofil.

"Vi har följt Hjo Installation under en tid och har imponerats av deras strategi och vision att samla skickliga installatörer och hängivna grundare av lokala företag över hela Sverige. Det här är ett bra exempel på ett tillväxtföretag med en stark förvärvsagenda som Nordic Capital gärna investerar i. Vi är övertygade om att Nordic Capitals erfarenhet av att stötta företag med liknande ambitioner, vårt omfattande branschnätverk och djupa sektorkunskap kommer att bidra till företagets fortsatta utveckling”, säger Joakim Lundvall, Partner, Nordic Capital Advisors.

"Vi är glada att ha med Nordic Capital när vi nu tar nästa steg. Jag är verkligen stolt över alla våra kollegor och erfarna installatörer. Det är deras engagemang som har gjort det möjligt för oss att skapa ett ledande företag i Sverige på så kort tid. Vi ser alla fram emot att skriva vårt nästa kapitel i nära samarbete med Nordic Capital. Deras erfarenhet och operativa kunskap kommer vara värdefulla för oss på vår tillväxtresa”, säger Christoffer Olbrich, VD för Hjo Installation.

Hjo Installation är den senaste investeringen i Nordic Capitals Evolution-fonden efter förvärven av Qred och Autocirc i Sverige, Boost.ai i Norge, Care Fertility i Storbritannien och Equipe Zorgbedrijven i Nederländerna. Evolution-fonden är en naturlig förlängning av Nordic Capitals strategi att inrikta sig på särskilt intressanta sektorer i norra Europa med fokus på medelstora företag. Fonden restes på bara tre månader under 2021. Med 1,2 miljarder euro i tillgängligt kapital övertecknades fonden avsevärt och översteg sitt mål, vilket underströk investerarnas förtroende för Nordic Capitals team och modell. De senaste investeringarna i Evolution-fonden följer också väl Nordic Capitals starka ESG-fokus.

Parterna har kommit överens om att villkoren för transaktionen inte ska offentliggöras. Transaktionen förväntas slutföras i Q3 2023 och är föremål för sedvanliga villkor, inklusive relevanta myndighetsgodkännanden.

Presskontakter:

Nordic Capital
Elin Ljung
Head of Communication & Sustainability, Nordic Capital Advisors
Tel: 08-440 50 00
e-post: elin.ljung@nordiccapital.com

Hjo Installation
Christoffer Olbrich
VD, Hjo Installation
Tel: 0709-900 626
e-post: co@hjoinstallation.se


Om Hjo Installation

Hjo Installation är en ledande svensk multidisciplinär leverantör av installationstjänster och lösningar inom energioptimering, el och HVS (värme, ventilation och sanitet). Det snabbväxande företaget har sedan starten 2019 följt en förvärvsstrategi med prioritering av lönsamma och lokala operatörer. Med hållbarhet i centrum består företaget av 51 lokala företag och strävar efter att hjälpa sina kunder att bli mer energieffektiva och minska sitt klimatavtryck. Den decentraliserade och innovativa organisationen har sitt huvudkontor i Hjo i Västra Götaland med lokala operatörer över hela Sverige. För mer information, besök: www.hjoinstallation.se

Om Nordic Capital

Nordic Capital är en ledande private equity-investerare som skapar värdedriven tillväxt och starka, hållbara företag genom verksamhetsförbättringar. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där bolaget har omfattande expertis, stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälso- och sjukvård, teknik- och betalningslösningar, finansiella tjänster samt industri- och företagstjänster. De huvudsakliga regionerna är Europa men investeringar görs även globalt inom hälso- och sjukvård och teknik- och betalningslösningar. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat mer än 22 miljarder euro i över 130 företag. Senaste fonderna är Nordic Capital XI med 9 miljarder euro i kapital och Nordic Capital Evolution med 1,2 miljarder euro i kapital från framförallt internationella institutionella investerare såsom pensionsfonder. Nordic Capital Advisors har lokala kontor i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Storbritannien, USA och Sydkorea. För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com

”Nordic Capital” refererar till någon, eller alla, av Nordic Capitals fonder, strukturer och associerade entiteter. Nordic Capitals fonders och strukturers general partners och/eller delegerade portföljförvaltare rådges av flera icke-diskretionära rådgivande enheter – och någon eller alla av dessa refereras till som ”Nordic Capital Advisors”.