Sjukvård är en av samhällets viktigaste verksamheter. Det handlar om att rädda liv och förbättra hälsan för så många som möjligt

Sjukvård är en av samhällets viktigaste verksamheter. Det handlar om att rädda liv och förbättra hälsan för så många som möjligt – och ständigt finkalibrera så att resurserna används rätt i varje läge. Det senare är en förutsättning för det första. Med rätt strategi, metod och ledarskap är det möjligt att höja verksamheten till nya nivåer. Det var den möjligheten Nordic Capital såg 2006, då vi investerade i sjukvårdskoncernen Capio.

Målet var att höja vårdkvaliteten och därmed patientnyttan. För att nå visionen samarbetade den erfarna ledningsgruppen med Nordic Capitals expertteam och utvecklade ett ambitiöst omvandlingsprogram med nya, banbrytande arbetsmetoder. Ett viktigt resultat blev vad som kallas Capio-modellen. Den innehåller en rad olika delar som alla kretsar kring vad som är bäst för patienten. Vårdgivningen mäts och följs upp för att ständigt förbättra kvalitet och processer. Det finns också ett starkt samband mellan stora investeringar i kvalitet och bättre, välfungerande vård vilket skapar större samhällsnytta och möjliggör att fler kan få hjälp med samma resurser.

Det målmedvetna utvecklingsarbetet ledde till stora förbättringar. Det positiva resultat som skapades återinvesterades i verksamheten, vilket öppnade för nya vårdmetoder och ökade vårdresurser. Kvalitén och effektiviteten höjdes samtidigt som personalnöjdheten ökade.

Under Nordic Capitals ägarskap utsågs Capio-drivna St Görans Sjukhus officiellt till Stockholmsregionens bästa sjukhus. Exempelvis var sjukhuset först i Sverige med titthålskirurgi på knän. Flera hundra miljoner kronor investerades i sjukhusets akutmottagning. Hela Capio-koncernen omvandlades i syfte att skapa och frigöra värde. Många nya verksamheter förvärvades och strategiska försäljningar ägde rum.

Efter nästan ett decennium i Nordic Capitals ägarskap noterades Capio på Nasdaq Stockholm i juni 2015.

Capios arbete med framtidens vård fortsätter. 2018 utsågs Capio till årets förnyare inom svensk sjukvård för sina nya digitala patienttjänster som kombinerar den digitala och fysiska vården.